! - . . , , . , , , (, ) . !

VK: vk.com/sergey68

76890 - 1000,46860 - 500, 300
** V.I.P --> **

:

1 4 4

 1. #1

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 

  !
  , 2 1 , , \, :

  PHP :
  if(newcar == 43 || newcar == 44 || newcar == 45 || newcar == 46 || newcar == 47 || newcar == 78 || newcar == 79 || newcar == 80)
          {
              if(
  TakingLesson[playerid] == 1) { }
              else if(!
  IsAnInstructor(playerid))
              {
                  
  SendClientMessage(playerid,COLOR_GREY," Ó âàñ íåò êëþ÷åé îò ýòîãî àâòî !");
                  
  RemovePlayerFromVehicle(playerid);
              }
          } 
  .
 2. #2

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 
  up! <><><><><><><>
 3. #3

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 
  !!
 4. #4

   Korbell

  :
  :15.11.2010
  :K
  :511
  :-4 [+/-] 
  , , , (

, : 0

.
(, , , , , ), , .
!
samp-rp advanvce pawn s0beit cs 1.6 0.3x World of Tanks samp-rp, samp-rp, - PAWNO SA-MP IV-MP MTA cleo s0beit sobeit sa-mp sa-mp pawno pawno pawno iv-mp iv-mp iv-mp godfather SAMP gta 4 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather rp roleplay samp-rp sa-mp sa-mp pawno gta-iv gta-v gta-sa gta-3 gta-III gta-4 gta-5 gta-vc mta mta-dm mta-race mta-sa pawno info ru pawno pawno gta-iv gta-iv gta-v gta-v gta-iv keygen gta sa gta 4 multiplayer gta san adnreas multiplayer sa-mp forum sa-mp pawno sa-mp pawno sa-mp gta-sa pawno pawno errors sa-mp 0.3c SA-MP 0.3d 4 GTA 4 GTA 4 GTA 4 SAMP SAMP Pen1 LS Pen1 Fugitive The Godfather SAMP hack rat android instagram twitter ddos root linux ubuntu mac android advance arizona 4g