, PAWN, .
, :
1) , .
2) MySql.
3) .

, . .
, SAMP. , Samp-Rp, Arizona, Diamond.
: , , .. .